Wchodzi ważna zmiana. Kto zarabia do 6 tys. zł skorzysta ... (22.06.2024 17:48)

 

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tysięcy złotych. Jeżeli zmiany wejdą w życie, osoby zarabiające około 6 tys. złotych brutto miesięcznie nie zapłaciłyby podatku.

  • Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano projekt nowelizacji ustawy o PIT. Z jego treści wynika, że kwota wolna od podatku będzie wynosiła 60 tys. zł
  •  Celem zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego – podano w uzasadnieniu
  • Jeśli zmiany wejdą w życie, osoby zarabiające 6 tys. zł brutto miesięcznie będą zwolnione z podatku


Wyższa kwota wolna od podatku. Skorzysta ten, kto zarabia do 6 tys. zł

Jak czytamy w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota wolna od podatku będzie wynosiła 60 tys. zł, a zmiana miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Tym samym projekt nowelizacji ustawy ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł. Na razie projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Wyższa kwota wolna od podatku oznacza zatem więcej dochodu w kieszeniach pracowników. - Przy stawce podatku 12 proc. zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł da podatnikom oszczędność w kwocie 7,2 tys. zł rocznie. Przy takiej konstrukcji prawa pracownicy zarabiający do ok. 6 080 zł brutto miesięcznie i emeryci z emeryturą do kwoty 5 tys. zł miesięcznie nie zapłaciliby podatku, ponieważ pierwsze 60 tys. zł byłoby nieopodatkowane


60 tys. zł. Zmiana kwoty wolnej od podatku

Portal Prawo.pl wyjaśnia, że dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę, umowy zlecenia, a także dla emerytów czy rencistów będzie to korzystna zmiana. Jeśli wejdzie w życie, osoby rozliczające podatek według zasad ogólnych, będą płacić podatek dopiero wtedy, gdy ich roczne dochody będą wyższe niż 60 tys. zł i takie zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku również z datą wsteczną. Inaczej sytuacja wygląda u przedsiębiorców – muszą oni zadeklarować formę opodatkowania do 20 lutego 2024 roku.

Zdaniem ekspertów – jak podkreśla Prawo.pl – w przypadku przedsiębiorców, najlepszym rozwiązaniem jest odroczenie momentu wyboru formy opodatkowania do momentu złożenia zeznania podatkowego za 2024 roku albo umożliwienie podatnikom zmiany dokonanego wcześniej wyboru bez konieczności płacenia odsetek.


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji