Wystarczy chwila aby pomóc Tym, którzy jej potrzebują. (10.01.2024 16:17)

                

 

         Klikając link, możesz wypełnić PIT przez internet i przekazać 1,5 % podatku.

              Jesteś emerytem, rencistą, nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP

 

 https://www.e-pity.pl/pity-2023/akcja-e-life-jeden-procent-2024-KRS-0000239073--35013

           

          
                                       

           My pomagamy innym - Ty pomóż nam. Spraw, by słońce świeciło dla innych.
 

               

czytaj więcej

Świadczenie wspierające 2024 (04.01.2024 15:14)

 

Kto może otrzymać świadczenie w 2024 roku?

Aby otrzymać wsparcie w postaci świadczenia wspierającego trzeba najpierw uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS o świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające  będzie wprowadzane w trzech etapach.

Osoby z 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt – od 2025 r., a te z 70–77 pkt – od 2026 r. 


Osoby, które mają co najmniej 70 pkt będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Nowe świadczenie będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie to 1588,44 zł) i wraz nią będzie waloryzowane. Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

  1. 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
  2. 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
  3. 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
  4. 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
  5. 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
  6. 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

    czytaj więcej


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji