Sprawozdanie z działalności Fundacji

 

 

  http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search  

  w okienku KRS - wystarczy wpisać 0000239073 

 

 

 

 Sprawozdania z działalności Fundacji za 2016 rok

 

   -  Sprawozdanie finansowe 

   -  Sprawozdanie merytoryczne

   -  Roczne sprawozdanie merytoryczne

   -  Rachunek zysków i strat 

 

 

 W 2016 roku przeprowadzono kontrolę i czynności sprawdzające przez PFRON.

 

 

 

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2005 roku
              
Status O.P.P. nadany w dniu 14 marzec 2006 r.
REGON 180054275
NIP 6871828490
KRS 0000239073

 

 

 

              

  My pomagamy innym - Ty pomóż nam. Spraw by słońce świeciło dla innych.


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji