Przeczytaj to, zanim do nas napiszesz:                                                     Przeczytaj statut i regulamin.


Zastanów się. Jeśli oczekujesz od nas tylko bezpośredniego wsparcia finansowego, może się okazać, że nie jesteśmy odpowiednim adresatem.

A może masz coś ważnego dla nas wszystkich?

 

                                        Teraz napisz!

 

                                Fundacja Grzegorza z Sanoka
                               38-500 Sanok   ul. Jasna 9/10


                                e-mail: fundacja@fgzs.org


                   Kontakt: Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

                                       tel. 501 756 911

_________________________________________________________________________________________________________

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2005 roku

 

                        Status O.P.P. nadany 14 marca 2006 roku

                                       REGON:  180054275
                                       NIP:       6871828490
                                       KRS:       0000239073 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

                  Bank PKO S.A. I Oddział w Sanoku, ul. Kościuszki 4

 

                       17 1240 2340 1111 0010 0741 0867                      - wpłaty w PLZ

                   PL 17 1240 2340 1111 0010 0741 0867 PKOPPLPW     - wpłaty z zagranicy

________________________________________________________________________________________________________________________

 

                             Skład Zarządu Fundacji  "Grzegorza z Sanoka"   

       

                                                  Prezes zarządu
                                                
Grzegorz Niemiec 

                                          

                                            Wiceprezes Fundacji
                                        
Patrycja Niemiec-Stasicka                

 

 

                                               Opiekun Fundacji

                                                Stefan Pawełczyk  

______________________________________________________________________________________________________________________

                                    

                                          Skład Rady Fundacji                   

             

                               Przewodnicząca Rady Fundacji
                                             
Regina Kosińska 

                                        

                                      Członek Rady Fundacji

                                            Alina Kurasz                            

_____________________________________________________________________________________________________________________                    Pragniemy, by naprawdę było bez barier:


- Fundację Grzegorza z Sanoka stworzono dla najszerzej pojętego dobra osób cierpiących na dystrofię mięśniową. Co nie znaczy, że nie jest otwarta dla innych.
- Fundacja będzie realizowała cele statutowe.
- Fundacja będzie zbierała środki finansowe na realizację tych celów.
- Fundacja będzie tworzyła rodzinę dla tych, którzy chcą w niej być, potrzebują jej pomocy, chcą pomóc innym i chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.
- Naszym priorytetowy celem jest budowa ośrodka integracyjnego, gdzie będzie można organizować spotkania, szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzem, rehabilitantem, ciekawymi ludźmi, nauczyć się czegoś i nauczyć innych, odpocząć, - a może i zaprosić przyjaciół na imieniny. A może czasem nie zamykać się w nim i pojechać wspólnie dalej?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym będzie można zasięgnąć porady, informacji, pomocy w rozwiązaniu i małego i dużego problemu.

 

 

 


Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji