Serdecznie witamy na stronie Fundacji Grzegorza z Sanoka

Przy tych chorobach ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze..... (22.06.2024)

 

Te choroby uprawniają do renty z ZUS

Na liście chorób, które najczęściej są powodem przyznania renty są m.in.:

 • choroby układu krążenia;
 • choroby układu nerwowego;
 • choroby układu oddechowego
 • choroby oka
 • zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja;
 • choroby układu nerwowego;
 • nowotwory złośliwe związane z pracą;
 • choroby skóry;
 • przewlekłe choroby układu ruchu
 • choroby zakaźne i pasożytnicze;
 • choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej;

Ponadto dodajmy również choroby zawodowe, wśród których najczęściej diagnozowane są m.in.

 • pylica płuc,
 • choroby zakaźne,
 • uszkodzenie głosu,
 • ubytek słuchu,
 • choroby obwodowego układu nerwowego,
 • przewlekłe choroby układu ruchu,
 • choroby skóry
 • nowotwory złośliwe.

 

Ważna zmiana dla chorych, w tym chorych przewlekle. Od marca 2024 roku wzrosła

Czytaj więcej

Wchodzi ważna zmiana. Kto zarabia do 6 tys. zł skorzysta ... (22.06.2024)

 

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tysięcy złotych. Jeżeli zmiany wejdą w życie, osoby zarabiające około 6 tys. złotych brutto miesięcznie nie zapłaciłyby podatku.

 • Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano projekt nowelizacji ustawy o PIT. Z jego treści wynika, że kwota wolna od podatku będzie wynosiła 60 tys. zł
 •  Celem zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego – podano w uzasadnieniu
 • Jeśli zmiany wejdą w życie, osoby zarabiające 6 tys. zł brutto miesięcznie będą zwolnione z podatku

  Czytaj więcej

Tych pieniędzy od państwa już nie będzie. Od 2024 likwidują świadczenie. To przesądzone (22.06.2024)

 

Wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym,  uchylony został przepis regulujący zasady przysługiwania innego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego. To oznacza, że zostało ono zlikwidowane. Od tej reguły jest jednak ważny wyjątek. 


Koniec ważnego świadczenia od państwa

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym (to nowe świadczenie z budżetu państwa, które będzie przysługiwało osobom z niepełnosprawnościami), czyli 1 stycznia 2024 r. został uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej

 

Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji