Serdecznie witamy na stronie Fundacji Grzegorza z Sanoka

Możesz bezpłatnie wypełnić swój PIT za 2022 r. (25.01.2023)

 

Przekazując nam 1% swojego podatku, możecie Państwo pomóc Tym, którzy tego potrzebują.

 

                            Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

      

         " My pomagamy innym - Ty pomóż nam. Spraw, by słońce świeciło dla innych ".

 

Czytaj więcej

Dobre wiadomości dla osób, które pobierają świadczenia z ZUS (28.11.2022)

 

Dobre wiadomości dla osób, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Od grudnia będą mogły dorobić więcej do budżetu domowego. Niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.

 

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

 

 Od grudnia br. do lutego 2023 r. górną granicą dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. Przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia przez ZUS emerytury bądź renty. Aby  Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto. 

Czytaj więcej

Co zrobić, aby ZUS nie wstrzymał wypłaty renty rodzinnej (30.08.2022)

 

Kontrola uprawnień do renty rodzinnej – potwierdź status studenta/słuchacza/ucznia. Każdy student lub uczeń (jeżeli ukończył 16. rok życia), który pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie – powinien zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki lub jej zakończeniu. ZUS w trakcie wypłacania studentowi lub uczniowi renty rodzinnej jest zobowiązany do potwierdzenia faktu odbywania/kontynuowania nauki.

 

Dokumentem potwierdzającym naukę i prawo do renty rodzinnej jest zaświadczenie uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie takie powinno być dostarczone do ZUS przez studentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z ZUS lub zakończeniu programowego toku studiów, a uczniów szkół ponadpodstawowych najpóźniej we wrześniu.

 

Jeśli nauka jest kontynuowana, renta rodzinna przysługuje do czasu jej zakończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba, że osiągnięcie tego wieku przypada na ostatni rok studiów, wówczas renta rodzinna przysługuje do końca roku akademickiego. Jeżeli uczeń lub student przerwał naukę, musi jak najszybciej o tym fakcie zawiadomić ZUS, który wstrzyma wypłatę renty. W przeciwnym razie świadczenie będzie nadal wypłacane i w konsekwencji świadczeniobiorca będzie musiał zwrócić nadpłaconą rentę wraz z odsetkami.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o ukończeniu/przerwaniu nauki ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia oraz wydać decyzję o zwrocie nadpłaconej renty.

Czytaj więcej

 

Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji