Serdecznie witamy na stronie Fundacji Grzegorza z Sanoka

Co zrobić, aby ZUS nie wstrzymał wypłaty renty rodzinnej (30.08.2022)

 

 

Kontrola uprawnień do renty rodzinnej – potwierdź status studenta/słuchacza/ucznia. Każdy student lub uczeń (jeżeli ukończył 16. rok życia), który pobiera rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie – powinien zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki lub jej zakończeniu. ZUS w trakcie wypłacania studentowi lub uczniowi renty rodzinnej jest zobowiązany do potwierdzenia faktu odbywania/kontynuowania nauki.

 

Dokumentem potwierdzającym naukę i prawo do renty rodzinnej jest zaświadczenie uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie takie powinno być dostarczone do ZUS przez studentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z ZUS lub zakończeniu programowego toku studiów, a uczniów szkół ponadpodstawowych najpóźniej we wrześniu.

 

Jeśli nauka jest kontynuowana, renta rodzinna przysługuje do czasu jej zakończenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Chyba, że osiągnięcie tego wieku przypada na ostatni rok studiów, wówczas renta rodzinna przysługuje do końca roku akademickiego. Jeżeli uczeń lub student przerwał naukę, musi jak najszybciej o tym fakcie zawiadomić ZUS, który wstrzyma wypłatę renty. W przeciwnym razie świadczenie będzie nadal wypłacane i w konsekwencji świadczeniobiorca będzie musiał zwrócić nadpłaconą rentę wraz z odsetkami.

 

W przypadku niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o ukończeniu/przerwaniu nauki ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia oraz wydać decyzję o zwrocie nadpłaconej renty.

Czytaj więcej

Najdroższy lek na SMA jest refundowany (22.08.2022)

 

Na wrześniowej liście leków refundownych znajdzie się najdroższy lek na SMA - ZOLGENSMA.

 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że będzie przeznaczony dla dzieci w wieku do 6 miesięcy.

 

Lek wystaarczy podać tylko raz, aby zatrzymać chorobę, bez refundacji leku jego cena to 9 milionów zlotych.

Negocjcje w sprawie leku, firmy Novartis, toczyły się od połowy 2021 roku.

 

Dadatkowo, w ramach programu walki z SMA, zostaje  wprowadzony lek NUSINERSEN który będzie dopełniał leczenie.

Czytaj więcej

Zmiany od 2023r. zamiast 1% podatku podarujemy 1.5 % (17.08.2022)


Sejm zgodził się, by od przyszłego roku podatnicy mogli przekazać na rzecz wybranej OPP już 1,5 proc, a nie 1 proc. podatku.

 

Sejm głosował za odrzuceniem łącznie czterech poprawek Senatu dotyczących 1 proc./1,5 proc. podatku. Potrzebował do tego większości bezwzględnej, czyli więcej niż połowy głosów posłów obecnych na sali. W głosowaniu uczestniczyło 452 posłów, większość bezwzględna wynosiła więc 227. Ostatecznie za odrzuceniem poprawki opowiedziało się 225 posłów, przeciw 227, nikt się nie wstrzymał.

 

Ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 r., choć część przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

 

1 procent podatku możemy przekazać organizacjom od 2003 r. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że przy rozliczaniu PIT w 2021 r. skorzystało z tej możliwości 15,3 mln podatników. Blisko 8,7 tys. fundacji i stowarzyszeń otrzymało dzięki temu łącznie 972,7 mln zł. Taka pomoc nic podatnika nie kosztuje – 1 proc. podatku, zamiast do budżetu państwa lub samorządu, trafia po prostu na konto wybranej organizacji. Instytucja korzystająca ze wsparcia musi mieć formalny status organizacji pożytku publicznego (OPP)

Czytaj więcej

 

Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji