Przeczytaj to, zanim do nas napiszesz:


Przeczytaj statut i regulamin.
            Zastanów się.
Jeśli oczekujesz od nas tylko bezpośredniego wsparcia finansowego, może się okazać, że nie jesteśmy odpowiednim adresatem.
A może masz coś ważnego dla nas wszystkich?

Teraz napisz!

                          Fundacja Grzegorza z Sanoka
                                   38-500 Sanok   ul. Jasna 9/10
                                        fundacja@fgzs.org

              Kontakt: Pon.-piąt. 10.00-14.00,  tel. 501 756 911

_________________________________________________________________________________________________________

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2005 roku
Status O.P.P. nadany 14 marca 2006 roku

REGON:  180054275
NIP:        6871828490
KRS:       0000239073 
________________________________________________________________________________________________________________________

Bank PKO S.A. I Oddział w Sanoku, ul. Kościuszki 4

     17 1240 2340 1111 0010 0741 0867                         - wpłaty w PLZ
PL 17 1240 2340 1111 0010 0741 0867 PKOPPLPW       - wpłaty z zagranicy
________________________________________________________________________________________________________________________

                               Zarząd Fundacji

Prezes 
Grzegorz Niemiec                 e-mail: fundacja@fgzs.org
                                          
Wiceprezes 
Patrycja Niemiec-Stasicka                
 
Opiekun Fundacji
Stefan Pawełczyk  

______________________________________________________________________________________________________________________

                                  Rada Fundacji

Przewodnicząca
Regina Kosińska                   e-mail: fundacja@fgzs.org
                                         
Członek 
Alina Kurasz                            
_____________________________________________________________________________________________________________________


Pragniemy, by naprawdę było bez barier:

- Fundację Grzegorza z Sanoka stworzono dla najszerzej pojętego dobra osób cierpiących na dystrofię mięśniową. Co nie znaczy, że nie jest otwarta dla innych.
- Fundacja będzie realizowała cele statutowe.
- Fundacja będzie zbierała środki finansowe na realizację tych celów.
- Fundacja będzie tworzyła rodzinę dla tych, którzy chcą w niej być, potrzebują jej pomocy, chcą pomóc innym i chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.
- Naszym priorytetowy celem jest budowa ośrodka integracyjnego, gdzie będzie można organizować spotkania, szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzem, rehabilitantem, ciekawymi ludźmi, nauczyć się czegoś i nauczyć innych, odpocząć, - a może i zaprosić przyjaciół na imieniny. A może czasem nie zamykać się w nim i pojechać wspólnie dalej?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym będzie można zasięgnąć porady, informacji, pomocy w rozwiązaniu i małego i dużego problemu.

 

Formularz kontaktowy

Najprostsza forma kontaktu z nami to wypełnienie formularza kontaktowego i wysłanie.
Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji