Przeczytaj to, zanim do nas napiszesz:


Przeczytaj statut i regulamin.
            Zastanów się.
Jeśli oczekujesz od nas tylko bezpośredniego wsparcia finansowego, może się okazać, że nie jesteśmy odpowiednim adresatem.
A może masz coś ważnego dla nas wszystkich?

Teraz napisz!

                                            Fundacja Grzegorza z Sanoka
                                                   38-500 Sanok   ul. Jasna 9/10
                                                     e-mail: fundacja@fgzs.org

                                 Kontakt: Poniedziałek - piątek 10.00-17.00

                                             tel. 501 756 911

_________________________________________________________________________________________________________

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2005 roku
Status O.P.P. nadany 14 marca 2006 roku

  REGON:  180054275
     NIP:        6871828490
      KRS:       0000239073 
________________________________________________________________________________________________________________________

Bank PKO S.A. I Oddział w Sanoku, ul. Kościuszki 4

  17 1240 2340 1111 0010 0741 0867                          - wpłaty w PLZ
    PL 17 1240 2340 1111 0010 0741 0867 PKOPPLPW       - wpłaty z zagranicy
________________________________________________________________________________________________________________________

   Skład Zarządu Fundacji  "Grzegorza z Sanoka"   
       
Prezes zarządu
Grzegorz Niemiec 
                                          
Wiceprezes Fundacji
                 Patrycja Niemiec-Stasicka                
 
Opiekun Fundacji
  Stefan Pawełczyk  

______________________________________________________________________________________________________________________

   Skład Rady Fundacji                   
             
Przewodnicząca Rady Fundacji
Regina Kosińska 
                                         
Członek Rady Fundacji
                      Alina Kurasz                            
_____________________________________________________________________________________________________________________


Pragniemy, by naprawdę było bez barier:

- Fundację Grzegorza z Sanoka stworzono dla najszerzej pojętego dobra osób cierpiących na dystrofię mięśniową. Co nie znaczy, że nie jest otwarta dla innych.
- Fundacja będzie realizowała cele statutowe.
- Fundacja będzie zbierała środki finansowe na realizację tych celów.
- Fundacja będzie tworzyła rodzinę dla tych, którzy chcą w niej być, potrzebują jej pomocy, chcą pomóc innym i chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.
- Naszym priorytetowy celem jest budowa ośrodka integracyjnego, gdzie będzie można organizować spotkania, szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzem, rehabilitantem, ciekawymi ludźmi, nauczyć się czegoś i nauczyć innych, odpocząć, - a może i zaprosić przyjaciół na imieniny. A może czasem nie zamykać się w nim i pojechać wspólnie dalej?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym będzie można zasięgnąć porady, informacji, pomocy w rozwiązaniu i małego i dużego problemu.

 

Formularz kontaktowy

Najprostsza forma kontaktu z nami to wypełnienie formularza kontaktowego i wysłanie.
Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji