Projekty Fundacji Grzegorza z Sanoka

I. Projekt "Jesteśmy między wami - bądźcie z nami"

   Cel projektu: w różnorodny sposób prowadzona akcja informacyjna o Fundacji 

 

Adresaci projektu:

   • osoby chore na dystrofię mięsniową,
   • osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.

Metody realizacji:

   • plansza w TV Sanok,
   • kontakt z prasą regionalną,
   • akcja informacyjna w urzędach i instytucjach publicznych,
   • bezpośrednie kontakty z władzami samorządowymi,
   • stworzenie i budowanie domeny www.fgzs.org,
   • kontakty poprzez pocztę mailową oraz stworzenie forum

Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy.II.  Projekt "Dajemy sobie radę jak potrafimy"

     Cel projektu: stworzenie środowiska w którym będzie działała Fundacja 

 

Adresaci projektu:

   • osoby chore na dystrofię mięsniową,
   • osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.

Metody realizacji:

   • wyszukanie osób chętnych do aktywnej działalności na rzecz Fundacji,
   • wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych na dystrofię mięśniową,
   • nawiązywanie kontaktów z innymi fundacjami i organizacjami,
   • pomoc Fundacji w uczestniczeniu w turnusach rehabilitacyjnych,
   • ułatwianie kontaktów poprzez poszukiwanie zbędnego sprzętu komputerowego i przekazywanie go osobom zainteresowanym.

Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy. III.  Projekt "Sprzątamy bariery po zdrowych"

      Cel projektu: usuwanie barier architektonicznych w budynkach i na drogach 

 

Adresaci projektu:

   • urzędy i instytucje publiczne
   • ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe, kulturalne.

Metody realizacji:

   • działania uświadamiające i ułatwiające identyfikację barier
   • medialne akcje uświadamiające istnienie barier
   • bezpośrednia informacja i kontakt z urzędami i instytucjami
   • nakłanianie do likwidacji barier

Projekt jest prowadzony w sposób ciągły i bezterminowy.IV.  Projekt "Przystanek Sanok"

      Etap pierwszy:

Cel projektu: stworzenie ośrodka integracyjnego, w którym będzie można organizować szkolenia, wykłady, spotkać się z lekarzami, rehabilitantami, ciekawymi ludźmi ze świata kultury, muzyki i sztuki, zasięgnąć porady, informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów, odpocząć, rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

 

Adresaci projektu:

   • osoby chore na dystrofię mięsniową,
   • osoby i instytucje mogące w dowolny sposób nieść pomoc w działalności Fundacji.

Metody realizacji:

   • Stworzenie Grupy Twórców Ośrodka, składających się z osób kompetentnych, mających umiejętności i możliwości organizacyjne,
   • Współpraca z władzami samorządowymi Sanoka w tworzeniu ośrodka,
   • Pozyskiwanie środków i pomocy od osób i instytucji na realizację programu,
   • Stworzenie szczególnie wśród chorych na dystrofię mięśniową grona osób aktywnie uczestniczących w realizacji projektu.

Etap drugi i kolejne: są uzależnione od realizacji etapu pierwszego.V.  Projekt "Fundacja z Władzami Samorządowymi Miasta Sanoka"

     Cel projektu: nawiązanie ciągłej współpracy z Władzami Samorządowymi Miasta Sanoka.

 

Współpraca w projekcie:

   • władz Fundacji,
   • władz samorządowe Urzędu Miasta Sanoka.

Metody realizacji:

  • bezpośredni i ciągły kontakt z przedstawicielami władz samorządowych,
  • ciągła informacja o pracach i zamierzeniach Fundacji,
  • wsparcie władz samorządowych w działalności i zamierzeniach Fundacji.
  • nakłanianie do likwidacji barier

Przekaż nam 1% swojego podatku

Galeria

Newsletter

Galeria poezji